Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży

 

 

Trening Umiejętności Społecznych jest formą treningu grupowego mającego na celu zdobywanie wielu umiejętności, tj. zawieranie znajomości, słuchanie, zadawanie pytań, odmawianie, inicjowanie rozmowy, dyskutowanie, reagowanie na krytykę, radzenie sobie z uczuciami, w tym: rozróżniania uczuć, wyrażania gniewu i rozczarownia,wyrażanie krytyki, mówienie komplementów. Celem Treningu jest zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych oraz zmianę doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne. Podczas zajęć można nabyć wiele cennych umiejętności, np. przydatnych w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, wzmacnianiu własnej wartości, przełamywaniu nieśmiałości w kontaktach interpersonalnych. Podstawą kompetencji emocjonalnych rozwijanych podczas zajęć, jest m. in.samodzielność, akceptacja siebie, budowanie motywacji, rozpoznawanie emocji/uczuć własnych i innych osób, samoregulacja- wyrażanie emocji/uczuć w sposób akceptowany społecznie, rozładowywanie i komunikowanie emocji, przestrzeganie norm i obowiązujących zasad, asertywność, odpowiedzialność, nawiązywanie pozytywnych relacji, radzenie sobie ze stresem.