Wykonujemy psychologiczną ocenę oraz diagnozę zaburzeń osobowości i zaburzeń psychicznych (hipochondria, depresja, zaburzenia lękowe, nerwica, schizofrenia, paranoja i in.)

Proponujemy również określenie inteligencji i zdolności poznawczych dzieci od 2 r.ż oraz osób dorosłych do 70 r.ż. (w tym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną). Badanie przeprowadzane jest indywidualnie przy użyciu specjalistycznego testu.

Stosujemy szeroki walchlarz testów psychologicznych, które dobieramy odpowiednio do osoby badanej.