Centrum Psychologiczne Harmonia w Kielcach to instytucja specjalizująca się w kompleksowej opiece nad osobami borykającymi się z różnorodnymi uzależnieniami. Nasze podejście opiera się na zrozumieniu głębszych przyczyn problemu oraz indywidualnym podejściu do każdego Pacjenta. Uzależnienia stanowią złożony problem, który dotyka miliony ludzi na całym świecie. Mogą przybierać różne formy, od uzależnienia od substancji chemicznych, takich jak alkohol czy narkotyki, po uzależnienia behawioralne, takie jak uzależnienie od hazardu, zakupów czy Internetu. Bez względu na rodzaj uzależnienia, terapia odgrywa kluczową rolę w procesie leczenia i odzyskiwania zdrowia psychicznego.

Co daje terapia uzależnień?

Uzależnienie to stan, w którym osoba traci kontrolę nad swoim zachowaniem i doznaniami, pomimo negatywnych konsekwencji. Jest to wynik złożonej interakcji między czynnikami biologicznymi, psychologicznymi i środowiskowymi. Uzależnienie wpływa nie tylko na osobę uzależnioną, ale również na jej bliskich i otoczenie społeczne.

Terapia uzależnień skupia się nie tylko na eliminowaniu samego objawu uzależnienia, lecz także na identyfikowaniu i rozwiązywaniu podstawowych przyczyn, które przyczyniają się do uzależnienia. Jest to podejście holistyczne, uwzględniające zarówno aspekty fizyczne, jak i psychiczne oraz społeczne problemu.

Proces terapeutyczny rozpoczyna się od kompleksowej oceny stanu Pacjenta, która obejmuje zarówno wywiad psychologiczny, jak i badania diagnostyczne. Na podstawie zebranych informacji opracowywany jest spersonalizowany plan terapii, uwzględniający potrzeby i cele każdej osoby.

Jak wygląda terapia uzależnień?

Podczas terapii Pacjenci mogą korzystać z różnorodnych metod i technik terapeutycznych, w tym terapii indywidualnej, grupowej oraz rodzinnej. Ponadto nasze Centrum prowadzi działania profilaktyczne i edukacyjne, aby zapobiegać ponownemu wystąpieniu uzależnienia.

Kluczową wartością terapii uzależnień jest nasze holistyczne podejście, skupienie na terapii opartej na dowodach naukowych oraz profesjonalizm personelu terapeutycznego. Dzięki temu pacjenci mogą liczyć na kompleksową i skuteczną pomoc w procesie pokonywania uzależnień i odzyskiwania zdrowia oraz jakości życia.

Wiele osób uzależnionych nie zdaje sobie sprawy z tego, iż są chore. Zbyt częste spożywanie alkoholu może doprowadzić do sytuacji kryzysowej związanej na przykład ze złym stanem zdrowia w wyniku picia, pogorszeniem relacji z najbliższymi. Groźba rozwodu czy rozstania, niekiedy staje się motywacją do przyjrzenia się swojemu systemowi picia czy zażywania narkotyków.

Warto zdecydować się na spotkanie ze specjalistą, aby dowiedzieć się, „czy być może nie piję za dużo albo zbyt często?” Szczególnie osoby uzależnione obawiają się spotkania z terapeutą uzależnień czy psychologiem ponieważ zawsze mają jakieś „ważne” usprawiedliwienia dla swojego picia, a jednocześnie głęboko wierzą w to, że będą w stanie nad nim zapanować. Nie każde spotkanie ze specjalista terapii uzależnień musi wiązać się z rozpoznaniem uzależnienia. Jednak warto przyjrzeć się wspólnie z terapeutą czy taki system picia nie powoduje zbyt dużych strat w życiu danej osoby.

Wiele osób nadmiernie pijących wierzy w to, że przyczyna picia leży poza nimi (winni są inni ludzie, sytuacje, zdarzenia, los, warunki życia, pracy itp.), i że sytuacja wkrótce ulegnie poprawie, bez konieczności podejmowania jakiejkolwiek aktywności z ich strony. Niestety problemy nierozwiązane narastają. Myśl o podjęciu terapii wywołuje strach przed niewiadomą, jakie mogą być tego konsekwencje, jak wygląda leczenie i jak to wpłynie na życie danej osoby .

Zapraszam na konsultację osoby, które uznają swoje picie za powodujące negatywne konsekwencje (np. straty finansowe, osobiste, i.in.) oraz chciałyby się dowiedzieć więcej na czym polega uzależnienie od alkoholu ,czy innych substancji. Zapraszam również osoby, które mieszkają lub są związane z osobą, która pije za dużo. Może to być maż/ żona, partner, dziecko.