W naszej Przychodni Psychologicznej oferujemy usługę Psychoterapii Par i Rodzin, która pozwala na wsparcie w budowaniu trwałych i harmonijnych relacji wśród partnerów i członków rodzin. Nasz doświadczony zespół terapeutów specjalizuje się w pracy nad rozwiązywaniem konfliktów, komunikacją, budowaniem więzi oraz radzeniem sobie z trudnościami, które mogą wystąpić w relacjach.

Dlaczego Warto Rozważyć Psychoterapię Par i Rodzin:

Poprawa Komunikacji: Terapia pomaga partnerom i członkom rodzin w doskonaleniu umiejętności komunikacji, co jest kluczowe dla zrozumienia i wsparcia wzajemnych potrzeb.

Rozwiązywanie Konfliktów: Psychoterapia pomaga w rozwiązywaniu konfliktów w sposób konstruktywny, umożliwiając odnalezienie wspólnych rozwiązań.

Wspólne Cele i Wartości: Praca terapeutyczna pomaga spójnie określić wspólne cele, wartości i cele życiowe w związku lub rodzinie.

Rozwój Relacji: Terapia pomaga budować i rozwijać zdrowe więzi, które prowadzą do szczęśliwych i satysfakcjonujących relacji.

Rozumienie i Empatia: Psychoterapia uczy rozumienia perspektyw partnera lub członka rodziny, co prowadzi do większej empatii i zrozumienia.

Radzenie Sobie z Kryzysem: Terapia pomaga partnerom i rodzinom radzić sobie z trudnościami, takimi jak kryzysy małżeńskie, problemy z dziećmi czy rozstania.

Centrum Psychologiczne Harmonia to miejsce, gdzie skomplikowane relacje międzyludzkie, zwłaszcza te w związku, znajdują odpowiednie wsparcie i zrozumienie. Nasza oferta terapii dla par opiera się na głębokim przekonaniu, że każda relacja, niezależnie od swojej dynamiki, może ewoluować i stawać się bardziej satysfakcjonująca dzięki odpowiedniemu wsparciu i zrozumieniu.

W naszym Centrum pracują doświadczeni terapeuci specjalizujący się w terapii par, którzy posiadają nie tylko bogate kwalifikacje, ale także empatię i zrozumienie dla różnorodności sytuacji życiowych. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdej pary oraz zastosowaniu różnorodnych technik terapeutycznych jesteśmy w stanie pomóc parom w rozwiązywaniu konfliktów, poprawie komunikacji, odbudowie zaufania oraz odkryciu głębszych potrzeb i pragnień.

Kiedy terapia dla małżeństw i par?

Nasza oferta terapii dla małżeństw i par obejmuje zarówno sesje terapeutyczne indywidualne, jak i sesje grupowe, które pozwalają parom dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi oraz uczyć się od siebie nawzajem. Podczas sesji terapeutycznych dla par skupiamy się na identyfikowaniu głównych problemów oraz wspólnym poszukiwaniu rozwiązań, które będą satysfakcjonujące dla obu stron. Nieustannie pracujemy nad budowaniem zaufania i empatii między partnerami, umożliwiając im otwarte i szczere wyrażanie swoich potrzeb i uczuć. Głównym celem terapii dla par jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której partnerzy mogą otwarcie rozmawiać o swoich uczuciach, potrzebach i oczekiwaniach. Psycholog prowadzący terapię pomaga parze zrozumieć źródła ich konfliktów oraz nauczyć się zdrowych strategii komunikacji i rozwiązywania problemów. Terapia dla par nie tylko pomaga w rozwiązaniu obecnych kryzysów, ale także uczy umiejętności niezbędnych do budowania trwałych i satysfakcjonujących relacji na przyszłość.

Jak działa terapia dla małżeństw i par?

Terapia jest procesem, który ma na celu poprawę relacji między partnerami poprzez identyfikację i rozwiązanie problemów, rozwijanie zdrowej komunikacji oraz wzmacnianie więzi emocjonalnej. Często pary decydują się na terapię w momencie, gdy zauważają trudności w komunikacji, konflikty, zanik uczucia czy problemy seksualne. Psycholog, który prowadzi terapię, pomaga parze zrozumieć źródła tych trudności oraz opracować strategie radzenia sobie z nimi.

Nasze podejście do terapii dla par opiera się na szacunku i akceptacji dla każdej relacji, niezależnie od jej specyfiki. Dzięki temu możemy pomóc parom odkryć ich mocne strony oraz skutecznie radzić sobie z trudnościami, które napotykają na swojej drodze.

Gdzie terapia dla par?

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty terapii dla małżeństw i par. Dajcie sobie szansę na odbudowę, rozwój i głębsze zrozumienie w swoim związku. Nasz zespół terapeutyczny jest gotowy towarzyszyć Wam w każdym kroku na drodze do budowania szczęśliwej i Harmonijnej relacji.

Terapia małżeńska (par) lub rodzinna rozpoczyna się od kilku pierwszych sesji diagnostycznych związanych z aktualną sytuacją rodziny. Kolejnym etapem terapii jest analiza aktualnych problemów z którymi boryka się dana osoba lub cała rodzina. Każdy z członków rodziny może z własnej perspektywy powiedzieć które zachowania są zachowaniami problemowymi oraz wypowiada się na temat zmian które chciałby widzieć u pozostałych członków rodziny. W rezultacie rodzina wspólnie z terapeutą ustala cele terapii czyli zmiany do których dąży rodzina i jej członkowie. Terapia małżeństw może być związana z treningiem wzajemnej komunikacji poprzez nauczenie się jasnej, łatwo czytelnej komunikacji, właściwego reagowania na komunikaty partnerów, wzmacnianie porozumiewania się wprost i w sposób otwarty. Pomocna powinna być wzajemna wymiana zachowań pozytywnych względem partnerów, wyrozumiałość oraz wspieranie się. Jednym celów terapii może być także nauka negocjacji i „targowania się” z partnerem, co powinno zastąpić małżeńską walkę, wrogość i wycofywanie się.