Psychoterapia indywidualna to seria spotkań nakierowanych na pomoc w sytuacji, której nie da się rozwiązać w trakcie kilku konsultacji psychologicznych . Są to spotkania regularne (zazwyczaj cotygodniowe), na wyznaczoną godzinę wybraną wspólnie przez specjalistę i klienta. Spotkania te skupiają się na obecnych problemach klienta, jak i ich kontekstu oraz potencjalnych przyczyn. W trakcie pogłębionej rozmowy psychologicznej wspólnie docieramy do sedna problemu, a także do możliwych formy pomocy. 

Terapia psychologiczna to seria regularnych spotkań, które mają za zadanie pomóc klientowi. Dotyczą zazwyczaj problemów, które potrzebują głębszego zrozumienia jak np. zaburzenia psychiczne lub ciężkie sytuacje rodzinne. Terapie są bardziej długofalową formą pomocy psychologicznej, a konsultacje psychologiczne nastawione są na działanie “tu i teraz”.

Jak wygląda pierwsze spotkanie?

Istotą pierwszego spotkania jest rozeznanie sytuacji, zorientowanie się co wpływa na obecne trudności życiowe klienta. Psycholog przeprowadzi z Tobą rozmowę na temat Twojego stanu psychicznego i możliwych powodów Twoich zmartwień. Każda spotkanie wygląda inaczej, ale generalnie można spodziewać się pytań na temat Twojego nastroju, zdrowia, sytuacji życiowej, towarzyskiej i profesjonalnej. Specjalista może też próbować ustalić historię problemu, może więc zapytać od kiedy zaczęły się Twoje trudności i czy są one powiązane z konkretną sytuacją lub osobą.

Pamiętaj, że zadaniem psychologa jest pomoc, a nie ocenianie. Rozmowy odbywające się w gabinecie psychologicznym objęte są tajemnicą zawodową i całkowitą poufnością. Poczucie komfortu jest fundamentem pomocy psychologicznej, specjalista nie będzie więc zmuszał Cię do odpowiedzi na pytania. Z drugiej strony, konsultacja psychologiczna jest pewnego rodzaju współpracą między psychologiem a klientem, dlatego warto zachować otwarty umysł i rozważyć wszystkie pytania, nawet jeśli sprawiają pewną trudność.