Specjaliści

Katarzyna Dalka

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie Całościowego Czteroletniego Kursu Psychoterapii w w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Zajmuje się psychoterapią par oraz rodzin a takż psychoterapię indywidualną. Pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Rodzina stymuluje rozwój uczuć, zaspokaja podstawowe potrzeby dziecka, odpowiada za kształtowanie więzi uczuciowej między bliskimi sobie osobami.

Jestem specjalistą terapii uzależnień będącym w procesie certyfikacj. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi oraz młodzieżą uzależnioną od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Odbyłam staż z zakresu terapii uzależnień na OddzialeTerapii Uzależnień od Akoholu w Szpitalu Klinicznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie.

Magdalena Gołda

Jestem psychologiem, pedagogiem oraz oligofrenopedagogiem. Aktualnie kontynuuję studia podyplomowe z Edukacji i rewalidacji osób z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Odbyłam wiele szkoleń i kursów specjalistycznych z zakresu pomocy i terapii osób z dysfunkcjami rozwojowymi m.in. Terapia Behawioralna- kurs kwalifikacyjny trzystopniowy (PSTB), Terapia Behawioralna dla dzieci z Autyzmem, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I i II stopnia, Trening Umiejętności Społecznych. Posiadam duże doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi w przedszkolu, szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz poradni medycznej.

Anna Krawczyk

Jestem magistrem psychologii o specjalizacji wpierania rozwoju i kształcenia. Posiadam także uprawnienia pedagogiczne. Ukończyłam kurs bazowy ze Stosowanej Analizy Zachowania – terapia behawioralna, a także liczne kursy obejmujące problemy emocjonalne młodzieży oraz osób dorosłych. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w domu opieki dla dzieci i młodzieży oraz fundacji wspomagającej funkcjonowanie osób starszych. Prowadzę zajęcia z zakresu kompetencji personalnych i społecznych oraz podstaw psychologii w szkołach zawodowych oraz policealnych.

Na co dzień pracuję z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnościami oraz zaburzeniami zachowania. Udzielam także wsparcia psychologicznego rodzinom wychowanków oraz wychowawcom. W swojej pracy koncentruję się na rozwijaniu komunikacji oraz motywacji, budowaniu wglądu w odczuwane stany emocjonalne i zdobywaniu pewności siebie. Wspieram osoby o obniżonej samoocenie, doświadczające zaburzeń nastroju, problemów w relacjach z innymi ludźmi oraz innych trudności życiowych. Stale doskonalę swoje umiejętności oraz podnoszę kwalifikacje

Ewelina Wojtyszek

Witam, nazywam się Ewelina Wojtyszek. Jestem psychologiem ze specjalnością kliniczno-sądową. Chętnie współpracuję z osobami dorosłymi, jak i z dziećmi. Zachęcam do kontaktu osoby próbujące poradzić sobie z poczuciem braku sensu, nałogami, silnymi negatywnymi emocjami, smutkiem, złością lub po prostu chcące lepiej zrozumieć siebie i swoje relacje z otoczeniem. Należę do ludzi, którzy uważają, że zmiana jest realna dla każdego, jeśli tylko nauczymy się patrzeć ze zrozumieniem w głąb siebie. Do swojej pracy z każdym klientem podchodzę z oddaniem i zaangażowaniem.

Jestem otwarta i tolerancyjna, nie osądzam, nie oceniam i wiem, że nie ma błahych problemów ani głupich pytań. Wiem, że każdy człowiek ma swoją unikalną i niepowtarzalną naturę i dlatego szanuję Twoje prawo do bycia sobą, nie będę Cię zmieniać, pomogę Ci być takim jakim chcesz się stać.

Chcąc skorzystać z naszych usług, wystarczy zadzwonić lub wypełnić przygotowany w tym celu formularz.

Kontakt