Wsparcie dla Szkoły lub Przedszkola

Zdrowie psychiczne uczniów to klucz do sukcesu edukacyjnego. Nasza oferta usług psychologicznych dla instytucji edukacyjnych, zarówno publicznych, jak i prywatnych przedszkoli, szkół podstawowych i liceów, ma na celu wspieranie rozwoju emocjonalnego i psychospołecznego uczniów.

Nasza Oferta Dla Instytucji Edukacyjnych:

Terapia Biofeedback: Terapia biofeedback to technika terapeutyczna, która polega na monitorowaniu i udostępnianiu informacji zwrotnej na temat różnych funkcji fizjologicznych ciała, takich jak aktywność mózgu, rytm serca, napięcie mięśni, poziom stresu i inne, z celem zwiększenia świadomości pacjenta na temat swojego ciała oraz umożliwienia mu samokontroli tych funkcji. Technika ta jest wykorzystywana w celu pomocy pacjentom w samoregulacji swojego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.

Proces terapii biofeedback obejmuje zazwyczaj następujące kroki:

Pomiar: Podczas sesji biofeedback specjalistyczne urządzenia lub sensory monitorują określone funkcje ciała, takie jak aktywność elektroencefalograficzna (EEG), elektromiografia (EMG), czy elektrokardiografia (ECG).

Informacja zwrotna: Dane zebrane podczas pomiaru są przetwarzane i prezentowane pacjentowi w formie wykresów, dźwięków lub innych bodźców sensorycznych. Pacjent otrzymuje informację zwrotną na temat swojego stanu fizjologicznego.

Uczenie się samokontroli: Na podstawie informacji zwrotnej, pacjent uczy się kontrolować te funkcje ciała, które są obiektem terapii. To może obejmować naukę relaksacji, zmniejszenia napięcia mięśni, regulacji oddechu lub poprawy kontroli nad stresem.

Terapia biofeedback może być wykorzystywana w różnych dziedzinach medycyny i psychologii, w celu leczenia różnych problemów zdrowotnych, takich jak:

 • Stres i lęk.
 • Bóle głowy i migreny.
 • Bóle mięśniowe i napięcie.
 • Zaburzenia snu.
 • Zaburzenia pracy serca.
 • Zaburzenia układu oddechowego.
 • Problemy związane z inkontynencją.
 • ADHD (zaburzenie deficytu uwagi z hiperaktywnością).

Terapia biofeedback jest często stosowana jako metoda uzupełniająca lub alternatywna do innych form terapii, takich jak terapia behawioralna czy farmakoterapia. Pomaga pacjentom nauczyć się świadomości ciała i samokontroli, co może prowadzić do poprawy stanu zdrowia i jakości życia.

Pomoc Psychologiczna dla Uczniów: Nasi doświadczeni psycholodzy pomagają uczniom radzić sobie z emocjami, problemami w nauce, stresem egzaminacyjnym i innymi wyzwaniami edukacyjnymi.

Wsparcie Dla Nauczycieli i Personelu: Oferujemy wsparcie psychologiczne dla nauczycieli i personelu, aby pomóc im radzić sobie z trudnościami w pracy, zarządzaniem klasą oraz utrzymaniem zdrowego środowiska nauczania.

Szkolenia i Warsztaty dla Uczniów i Nauczycieli: Organizujemy warsztaty i szkolenia na temat zdrowia psychicznego, komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem i innymi umiejętnościami psychospołecznymi.

Programy Psychoedukacyjne: Pomagamy w identyfikacji i prewencji zachowań destrukcyjnych, takich jak mobbing i przemoc wśród uczniów.

Doradztwo Dla Rodziców: Oferujemy wsparcie rodzicom w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z wychowaniem dzieci.

Korzyści Dla Twojej Instytucji Edukacyjnej:

 • Zdrowsze i Szczęśliwsze Dzieci: Wsparcie psychologiczne przekłada się na zdrowszych i bardziej zrównoważonych uczniów.
 • Wzrost Efektywności Nauczania: Nauczyciele i personel, którzy otrzymują wsparcie psychologiczne, są bardziej skoncentrowani i efektywni.
 • Zmniejszenie Zachowań Problemowych: Programy psychoedukacyjne i wsparcie dla uczniów przyczyniają się do zmniejszenia zachowań problemowych i poprawiają atmosferę w placówce.
 • Wsparcie Dla Rodziców: Zaangażowanie rodziców w proces edukacyjny przyczynia się do lepszego wyników uczniów.

Oferuj swoim uczniom, nauczycielom i personelowi narzędzia do rozwoju emocjonalnego i społecznego. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach psychologicznych dla instytucji edukacyjnych. Ceny za daną usługę zależą od wybranego pakietu. Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo !